Incadrarea in munca a persoanelor de peste 45 de aniIncadrarea in munca a somerilor de peste 45 de ani (art. 85 alin.1 din Legea76/2002 modificata si completata)

 

 

A. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani,

 

B. Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei , acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna. Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

 

C. Acte necesare pentru acordarea subventiei:

 

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249);

2. Conventia tip completata in 3 exemplare ,(doc.D-263) ;

3. Tabel nominal cu persoanele astfel incadrate in munca, ,in 3 exemplare (doc.D-265);

4. Actul de identitate al persoanei astfel incadrate in munca, in copie si original;

5. Actul in baza caruia a fost incadrata in munca acea persoana (contract de munca sau act de numire , dupa caz), in copie si original;

6. Declaratie pe propria raspundere a angajatorului, (doc.D-268),

7. Copie dispozitie de repartizare ;

8. Extras de cont IBAN ;

9.Imputernicire ;

10.Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal central ;

11.Certificat de atestare fiscala emis de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia angajatorul are sediul central sau punctele de lucru ;

12.Date de contact angajator ;

11. Dosar cu sina.

 

D. Obligatiile beneficiarilor de subventii :

 

- angajatorii au obligatia sa comunice agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene , in a carei raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora

-angajatorii care incadreaza pe durata nedeterminata someri cu varsta de peste 45 ani si incheie cu agentia judeteana conventia pentru subventionare au obligatia sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data incadrarii in munca ;

-angajatorii vor depune, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa lunara (doc. D-274), insotit de extras in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul dupa pontaj si dupa statul de plata.

 

E. Sanctiuni

-angajatorii care inceteaza din motive imputabile lor raporturile de munca sau de serviciu ale somerilor cu varsta de peste 45 ani astfel incadrati , anterior termenului de 18 luni prevazut la art. 85,alin.(1) din Legea76/2002, sunt obligati sa restituie, in totalitate catre AJOFM Bihor sumele incasate pentru fiecare somer astfel angajat pentru care a incetat raportul de munca, plus dobanzile aferente.

 

 

 

Atentie ! Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorul care in ultimii 2 ani a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate.

 

Pentru incheierea conventiei sunt necesare urmatoarele formulare 

Documentele electronice odata descarcate va rugam sa le si editati (spatiile pentru completare vor fi adaptate - largite astfel incat intreg inscrisul sa fie lizibil ) :

(Documentele sunt actualizate la data de 13 martie 2018 ) :

cerere.doc
Conventie.doc
Tabel anexa la conventie.doc
imputernicire.doc

Date de contact.doc
declaratie angajator.doc
anexa_lunara.doc
fluturas cu actele necesare pentru incheierea conventiei pe art.85 conventie