Incadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentaleIncadrarea in munca a somerilor care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale (art.85 alin.1 din Legea 76/2002 modificata si completata)

 

A. Beneficiari : Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale.

Prin parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale se inteleg persoanele singure definite astfel in O.U.G. nr.105/2003 privind alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

B.Subventia : Este o suma lunara egala cu 2250 lei , acordata pe o perioada de 12 luni pentru fiecare persoana astfel incadrata. Subventia se acorda incepand cu data incheierii conventiei intre angajator si agentie. Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de catre persoanele astfel incadrate si se acorda si pe perioada concediului de odihna. Pentru perioadele in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.

 

C.Acte necesare incheierii conventiei pentru subventionare:

1. Cerere tip in 2 exemplare, (doc.D-249)