Subventii acordateSTIMULAREA MOBILITATII FORTEI DE MUNCA

1.  Acordarea primei de incadrare conform art.74 din Legea 76/2002

Beneficiari : Prima de incadrare se acorda:

- somerilor care se gasesc in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj si se incadreaza pe o perioada mai mare de 12 luni, intr-o localitate, situata la o distanta mai mare de 50 km, de localitatea in care isi au domiciliul.

Suma care se acorda, reprezinta valoarea a doi indicatori sociali de referinta in vigoare la dataacordarii.

- somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca , care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si se incadreaza, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km, de localitatea in care isi au domiciliul.

Suma care se acorda, reprezinta valoarea a doi indicatori sociali de referinta in vigoare la data acordarii.

 

 

Documente necesare pentru acordarea primei de incadrare:

 

1.    Cerere conform anexei nr.4-2 ex;

2.    Angajament conform anexei nr.6-2 ex;

3.    Carte de identitate original si copie ;

4.    Contract de munca original si copie (dupa ce a fost transmis in “reges” ;

5.    Adeverinta de la angajator cu indicarea concreta a locului de desfasurare a activitatii;

6.    Declaratii angajator;

ATENTIONARE: Contractul de munca se incheie dupa ce solicitantul a fost repartizat in muncade catre AJOFM .

 

Documente pentru prima de incadrare in format electronic:

1.      CEREREA PENTRU SOLICITAREA PRIMEI;

2.      ANGAJAMENT;

3.      DECLARATIE ANGAJATOR;

4.      DECLARATIE ANGAJATOR PENTRU ABSOLVENT;

5.      DECLARATIE ABSOLVENT MEDICINA SI FARMACIE;

6.      ADEVERINTA LOC DE MUNCA;

7.      ADEVERINTA LUNARA;

Obligatiile beneficiarilor de prima de incadrare :

-         beneficiarii primei de incadrare, sunt obligati sa prezinte lunar, pana in data de 15 a fiecarei luni, timp de 12 luni, adeverintele emise de angajator, ca sunt incadrati. Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.

Sanctiuni :

-         daca raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile beneficiarului de prima intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, sumele primite de catre acesta, vor fi restituite.

Aceasta sanctiune este aplicata doar acelor beneficiari care in termen de 30 de zile de la data desfacerii contractului de munca din motive imputabile lor , nu se incadreaza la un alt angajator in aceleasi conditii, respectiv , pe perioada mai mare de 12 luni si cu program de 8 ore/zi, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 de km fata de localitatea in care isi au domiciliul.

 

 

 

Motive imputabile angajatului beneficiar de prima in cazul desfacerii contractului de munca :

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
         b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
        c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

2.Acordarea primei de instalare comform art.75 din Legea 76/2002

Beneficiari : Prima de instalare se acorda:

- somerilor care se gasesc in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj si se incadreaza pe o perioada mai mare de 12 luni si ca urmare a incadrarii isi schimba domiciliul stabil intr-o alta localitate administrativ teritoriala decat cea de domiciliu.

Suma care se acorda reprezinta valoarea a sapte indicatori sociali de referinta in vigoare la data instalarii.

- somerilor de lunga durata inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca , care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj si se incadreaza, pe o perioada mai mare de 12 luni si ca urmare a incadrarii isi schimba domiciliul stabil intr-o alta localitate administrativ teritoriala decat cea de domiciliu.

Suma care se acorda reprezinta valoarea a sapte indicatori sociali de referinta in vigoare la data instalarii.

 

Documente necesarepentru solicitarea primei de instalare primei de instalare :

 

1. Cerere conform anexei nr.5 -2ex.

2.    Angajament conform anexei nr.6-2ex.

3.    Carte de identitate cu domiciliul stabil schimbat, original si copie,

4.    Copie carte de identitate, cu vechiul domiciliu,

5.    Contract de munca original si copie(dupa ce a fost transmis in “reges”).

6.   Adeverinta de la angajator cu indicarea concreta a locului de desfasurare a activitatii.

 

 

Documente in format electronic

1.     CEREREA PENTRU PRIMA DE INSTALARE

2.     ANGAJAMENTUL PENTRU PRIMA DE INSTALARE

3.     DECLARATIE ANGAJATOR

4.     DECLARATIE ANGAJATOR PENTRU ABSOLVENT

5.     DECLARATIE ABSOLVENT MEDICINA SI FARMACIE

6.     ADEVERINTA LOC DE MUNCA

7.     ADEVERINTA LUNARA

 

Obligatiile beneficiarului de prima de instalare :

-beneficiarii primei de instalare sunt obligati sa prezinte lunar, pana in data de 15 a fiecarei lunii, timp de 12 luni, adeverinta emisa de angajator ca sunt incadrati. Adeverinta poate fi prezentata personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire

Sanctiuni :

-daca raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile beneficiarului de prima de instalare, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, sumele primite de catre beneficiar vor fi restituite.

Aceasta sanctiune este aplicata doar acelor beneficiari care in termen de 30 de zile de la data desfacerii contractului de munca din motive imputabile lor , nu se incadreaza la un alt angajator in aceleasi conditii, respectiv , pe perioada mai mare de 12 luni si cu program de 8 ore/zi, in aceasi localitate in care a fost si primul angajator la care s-a incadrat in munca si, ca urmare, si-a schimbat domiciliul in acea localitate.

 

 

Motive imputabile beneficiarului de prima de instalare in cazul desfacerii contractului de munca : 

   

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
         b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
        c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ACORDAREA PRIMEI DE INCADARE PENTRU ABSOLVENTI

 

Beneficiari :

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale in varsta de minim 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj de o prima egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii.

 

 

Acte necesare pentru solicitarea primei de incadrare :

 

Pentru acordarea primei prevazute la art. 73^1alin.(1) din legea 76/2002, persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, in termen de maxim 60 de zile de la data angajarii si in perioada de maxim 12 luni de la absolvire, urmatoarele documente:

a)    cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 11-2 exemplare;

b)   actul de identitate al absolventului, in copie si original ;

c)    actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie si original sau copie legalizata la notariat daca actul de absolvire il reprezinta adeverinta de absolvire;

d)   instiintare emisa de angajator privind incadrarea in munca;

e)    actul in baza caruia absolventul a fost incadrat in munca, in copie si original(dupa ce a fost transmis in „REGES”).

f)     declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor si in perioada cuprinsa intre aceasta data si incadrarea in munca nu a avut raporturi de munca sau de serviciu, precum si ca la data solicitarii dreptului nu urmeaza o forma superioara de invatamant-1 exemplar;

g)    declaratie pe propria raspundere a angajatorului din care sa rezulte ca in ultimii 2 ani, acesta nu a mai fost in raporturi de munca sau de serviciu cu absolventul, respectiv ca nu are obligatia, potrivit legii, de al angaja-1exemplar;

h)    angajamentul absolventului pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prevazut in anexa nr. 6, care constituie titlu executoriu, potrivit legii-2 exemplare.

 

Documete in format electronic:

 

1.   CEREREA

2.   ANGAJAMENT

3.     DECLARATIA ANGAJATORULUI

4.   DECLARATIA ABSOLVENTULUI

5.     ADEVERINTA TIP TRIMESTRIALA

 

OBLIGATIILE BENEFICIARULUI DE PRIMA DE INCADRARE :

 

-beneficiarul primei de incadrare, este obligat sa prezinte trimestrial, pana la data de 15 a lunii, pentru trimestrul anterior dovezile emise de angajator ca este incadrat. Dovezile pot fi prezentate personal sau prin scrisoare cu confirmare de primire.
ADEVERINTA TIP TRIMESTRIALA .

 

SANCTIUNI:

Daca raporturile de munca sau de serviciu inceteaza din initiativa sau din motive imputabile beneficiarului de prima, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, sumele primite de catre acesta, vor fi restituite.

Aceasta sanctiune este aplicata doar acelor beneficiari de prima, care in termen de 30 de zile de la data desfacerii contractului de munca din motive imputabile lor , nu se incadreaza la un alt angajator in aceleasi conditii, respectiv , pe perioada mai mare de 12 luni si cu program de 8 ore/zi.

 

Motive imputabile in cazul desfacerii contractului de munca a beneficiarului de prima :

 

a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) si h), art. 61 lit. a) si b) si art. 81 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

   b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care incetarea este la initiativa angajatului;
    c) art. 97 lit. b) si e), art. 98 alin. (1) lit. f) si g) si art. 101 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.