MediereMEDIEREA MUNCII

 

Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.

Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:

a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca

b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;

c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.

Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.

 

 In atentia angajatorilor!


Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca toate locurile de munca vacante, in termenn de 5 zile de la vacantarea acestora, conform art.10 din Legea 76/2002 completata si modificata.

Comunicarea locurilor de munca vacante se face, pe suport de hartie, sau in format electronic, pe support magnetic ori pe e-mail, conform formularului prevazut in anexa 1 din HG 174/2002 completata se modificata.

In completarea situatiei privind locurile de munca vacante angajatorii trebuie sa asigure confidentialitatea datelor referitoare la nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuala sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele in cautarea unui loc de munca (OG 137/2000 privind sanctionarea tuturor formelor de discriminare). Vor fi refuzate ofertele in care sunt mentionate conditii nelegale de oferta, ofertele pentru care persoanele sunt deja selectate precum si cele care sunt incomplete.

Dispozitia de repartizare se elibereaza numai persoanelor in cautarea unui loc de munca inregistrate in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca. Pentru inregistrare persoana in cautare de loc de munca trebuie sa prezinte buletinul/cartea de identitate (copie si original), actele de studii si de calificare, carnetul de munca, in cazul persoanelor provenite din munca si adeverinta medicala din care sa rezulte ca este apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.

Angajatorii care incadreaza in munca , conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatie de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentia pentru ocuparea fortei de munca (completarea instiintarii privind incadrarea in munca).
Mediere

In atentia angajatorilor!


Conform art.10 din Legea 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata, angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora, si sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, ocuparea locurilor de munca vacante care au fost comunicate, in termen de o zi de la data ocuparii acestora, in conditiile legii.

Prin locuri de munca vacante se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou create. Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante si a ocuparii acestora se face pe suport de hartie sau in format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform anexelor prevazute in HG 174/2002, modificata si completata.

Necomunicarea locurilor de munca vacante si a ocuparii acestora constituie contraventie si se sanctioneaza, conform art.114 din aceeasi lege, cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.

 OFERTA LOCURI DE MUNCA

Situatia privind locurile de munca se descarca de aici (Situatia Locuri de Munca.doc)

 

Comunicarea ocuparii locului de munca declarat vacant anterior ( formular comunicare)