Servicii preconcediere In cazul concedierilor colective, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.

Prin modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, se intelege concedierea unui numar de persoane, dupa cum urmeaza:

a) cel putin 5 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati;

b) cel putin 10% din salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are cel putin 100 de salariati si mai putin de 300 de salariati;

c) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are cel putin 300 de salariati.

Angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.In perioada preavizului angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.

In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere. Nerespectarea acestui termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 1.500 Ron si 2.500 Ron.

 

In sensul legii, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:

a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala

b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca

c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata

d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.