INFORMATII SOMERI SI DOCUMENTE UTILEACTE NECESARE.doc

 

ACTELE NECESARE pentru solicitarea INDEMNIZATIEI DE SOMAJ

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind

sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile.

 

ACTELE NECESARE pentru solicitarea INDEMNIZATIEI DE SOMAJ PENTRU PERSOANELE REVENITE DUPA CONCEDIU PENTRU CRESTEREA SI INGRIJIREA COPILULUI

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind

sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

-         certificatul de nastere al copilului (in copie si original)

-         adeverinta eliberata de Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Bihor, cu perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea si ingrijirea copilului

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile.

 

ACTE NECESARE pentru intocmirea dosarului de SOMER NEINDEMNIZAT

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         acte de studii si calificare (original si copie) ;

-         carnetul de munca (original si copie) ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile

 

PENTRU ABSOLVENTI - ACTE NECESARE pentru intocmirea dosarului de SOMER NEINDEMNIZAT (in termen de 60 de zile de la absolvire)

 

-         actul de identitate (original si copie);

-         diploma sau adeverinta de absolvire (original si copie) ;

-         adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este « apt de munca » sau alte restrictii medicale ;

-         adeverinta de venit eliberata de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile ;

-         dosar plic.

IMPORTANT : Actele se depun in termenul de 60 de zile de la data absolvirii !

Adeverintele mentionate sunt valabile 30 de zile


ADEVERINTA ANGAJATOR - actualizata la data de 13.03.2018(adeverinta.doc)COMUNICAT DE PRESA pentru absolventii de liceu promotia 2013